Currently browsing category

Nyheter

Ny blankett

Ny blankett för uppsägning av båtplats och utträde ur klubben finns nu att ladda ned under menyval Medlem

Ny Facebookgrupp

Vi har nu en Facebookgrupp, Motala Vätterfiskeklubb (www.facebook.com/groups/784473655023184), där du kan bli medlem.

Märkning av småbåtar

Hamnkaptenen påminner om att märkning av småbåtar skall ske med ägarens namn, telefonnummer och klubbens dekal.

DNA-märkning av båtar och motorer

SSF (stöldskyddsföreningen) erbjuder DNA-märkning av båtar och motorer. Intresserade kan läsa mer på SSF:s hemsida www.stoldskyddsforeningen.se