Currently browsing category

Nyheter

Bottenkänning?

Du får själv försöka byta plats med någon annan tills situationen förbättras. Platsbyte skall anmälas till hamnkaptenen

Nya menyval

Hemsidans meny delvis reviderad, nya menyval finns under Medlem/Dokument

Arbetsgrupper

Redan nu kan du anmäla vilken arbetsgrupp du vill tillhöra. Formulär finns under klubben

Lediga båtplatser

Vi har lediga platser på snipbryggan för båtar upp till 6 m längd, kontakta Micke 0766-26 83 22 om du är intresserad.

Ny Facebookgrupp

Vi har nu en Facebookgrupp, Motala Vätterfiskeklubb (www.facebook.com/groups/784473655023184), där du kan bli medlem.

Märkning av småbåtar

Hamnkaptenen påminner om att märkning av småbåtar skall ske med ägarens namn, telefonnummer och klubbens dekal.