Stadgeändringarna antagna

Stadgeändringarna antogs av årsmötet.