Avgifter båtplatser

  • Båtplats med boj 1000 kr/år
  • Båtplats med bom 500 kr/bryggmeter och år
  • Boj på svaj 700 kr/år
  • Snipbrygga 500 kr/år
  • Båtlyft, ordinarie tider: 200 kronor
  • Båtlyft, utöver ordinarie tid: 500 kronor
  • Båtlyft ej medlem, dubbla avgiften