Avgifter båtplatser

  • Båtplats med boj 1000 kr/år
  • Båtplats med bom 500 kr/bryggmeter och år
  • Boj på svaj 700 kr/år
  • Snipbrygga 500 kr/år