Avgifter båtlyft

  • Ordinarie perioder: 200 kronor
  • Övrig tid: 500 kronor
  • Dubbla avgiften för icke medlemmar