Service

  • Färskvatten finns vid klubbhuset
  • Gråvatten töms vid utslagsback för husbilar utanför klubbhuset
  • Latrin töms vid stationen mellan klubbhus och traktorgarage
  • Toaletter och dusch finns i klubbhuset Toaletterna och duschen kommer hållas stängda för ställplatsgäster under pågående pandemi
  • Tvättmaskin (avgift 20 kronor) finns i klubbhuset
  • El-anslutning på varje plats.
    Elen är endast till för hushållsel. Inte för uppvärmning eller kyla.
  • Brännbart avfall lämnas i container bakom traktorgarage