Hyra klubbhuset

Under den pågående Corona-pandemi kommer ingen uthyrning att ske av klubbhuset.

Gäller under juni, juli och augusti.