Avgifter 2019

MEDLEMMAR
• Medlemsavgift 300 kr/år
• Stödmedlem 150 kr/år
• Båtplats med boj 1000 kr/år
• Båtplats med bom 500 kr/bryggmeter och år
• Boj på svaj 700 kr/år
• Bod hyra 250 kr/år
• Planhyra 500 kr/år (ingår i bryggavgift)
• Tält 500 kr/år
• Försenings-/påminnelseavgift 100 kr
• Avgift vid ej uppfylld arbetsplikt 500 kr/år

NY MEDLEM
• Inträdesavgift 1000 kr
• Depositionsavgift bryggnyckel 500 kr (återfås vid utträde ur klubben)
• Bomnyckel 60 kr

SJÖ-/TORRSÄTTNING
• Ordinarie tid mars-maj och september-oktober 200 kr via Swish eller Bankgiro  (lördagar start 09:00, anmälan och turordning på lista i brevlådan på anslagstavlan)
• Övrig tid 500 kr (kontakta hamnkapten)
• Dubbel avgift för icke medlem

STÄLLPLATSER per husbil med 2 personer
• Dagavgift 200 kr (Vätternrundanveckorna 250 kr per dygn)
• Veckoavgift 1000 kr

ÖVRIGT
• Stughyra 1000 kr/dag