Kalender 2022

Under pågående pandemi kan datum och tider ändras med kort varsel. Styrelsen håller då våra medlemmar uppdaterade via våra informationskanaler.

Januari
Onsdag 5/1 18:00 Styrelsemöte

Februari
Söndag 6/2 17:00 Styrelsemöte
Söndag 13/2 15:00 Medlemsmöte –> Inbjudan

Mars
Söndag 6/3 17:00 Styrelsemöte
Söndag 13/3 15:00 Årsmöte
Söndag 27/3 kl. 10:00 – 13:00 Utdelning av medlemsmärken

April
Söndag 3/4 17:00 Styrelsemöte
Lördag 9/4 kl. 10:00 – 14:00 Utdelning av medlemsmärken
Söndagen 10/4 kl. 16:00 – 18:00 Utdelning av medlemsmärken
Söndag 24/4 Medlemsdag – separat inbjudan kommer
Söndag 24/4 kl. 10:00 – 13:00 Utdelning av medlemsmärken

Maj
Söndagen 1/5 17:00 Styrelsemöte
Lördag 14 maj arbetsdag 10:00 – 14:00

Juni
Söndagen 5/6 17:00 Styrelsemöte

Juli
Lördag 2/7 Fisketävling
(Söndag 3/7 reservdag fisketävling)
Söndag 10/7 17:00 Styrelsemöte

Augusti
Söndag 7/8 17:00 Styrelsemöte

September
Söndag 4/9 17:00 Styrelsemöte

Oktober
Söndag 2/10 17:00 Styrelsemöte

November
Onsdag 6/11 17:00 Styrelsemöte

December
Söndag 4/12 17:00 Styrelsemöte