Ny blankett

Ny blankett för uppsägning av båtplats och utträde ur klubben finns nu att ladda ned under menyval Medlem

Ny Facebookgrupp

Vi har nu en Facebookgrupp, Motala Vätterfiskeklubb (www.facebook.com/groups/784473655023184), där du kan bli medlem.

Märkning av småbåtar

Hamnkaptenen påminner om att märkning av småbåtar skall ske med ägarens namn, telefonnummer och klubbens dekal.

DNA-märkning av båtar och motorer

SSF (stöldskyddsföreningen) erbjuder DNA-märkning av båtar och motorer. Intresserade kan läsa mer på SSF:s hemsida www.stoldskyddsforeningen.se