Styrelse

Styrelsen i Motala Vätterfiskeklubb:
Ordförande:        Ola Forslund               ordforande@mvfk.se      070-589 86 55
v. ordförande      vakant
Sekreterare:        Johan Rickardsson     sekreterare@mvfk.se
Kassör:                 Anders Aronsson        kassor@mvfk.se
Medlemsfrågor: Benny Waldner           medlem@mvfk.se            070-581 42 33
Båtplatser:          tf hamnkapten = ordförande Ola Forslund       0705-89 86 55

Du når oss på ovanstående e-postadresser, telefonnummer
eller via snigelposten på adress:
Motala Vätterfiskeklubb
Fabriksgatan 32
59137 Motala