Styrelse

Styrelsen i Motala Vätterfiskeklubb:
Ordförande:        Ola Forslund               ordforande@mvfk.se
Sekreterare:        Ulf Wallberg                sekreterare@mvfk.se
Kassör:                Ola Forslund,tf            kassor@mvfk.se
Medlemsfrågor: Benny Waldner           medlem@mvfk.se
Båtplatser:          Mickael Pettersson     hamnkapten@mvfk.se
Du når oss på ovanstående e-postadresser
eller via snigelposten på adress:
Motala Vätterfiskeklubb
Fabriksgatan 32
59137 Motala