Styrelse

Styrelsen i Motala Vätterfiskeklubb:
Ordförande:        Ola Forslund               ordforande@mvfk.se      070-589 86 55
v. ordförande      Mickael Pettersson
Sekreterare:                                              sekreterare@mvfk.se
Kassör:                Tobias Andersson        kassor@mvfk.se
Medlemsfrågor: Benny Waldner           medlem@mvfk.se            070-581 42 33
Båtplatser:          Mickael Pettersson     hamnkapten@mvfk.se    076-611 63 83
Du når oss på ovanstående e-postadresser, telefonnummer
eller via snigelposten på adress:
Motala Vätterfiskeklubb
Fabriksgatan 32
59137 Motala