Styrelse

Styrelsen i Motala Vätterfiskeklubb:
Ordförande:        Marie Halldan          ordforande@mvfk.se
v. ordförande      Micke Pettersson  
Sekreterare         Micke Pettersson
Hamnkapten       Micke Pettersson     hamnkapten@mvfk.se / 076-00 43 243 
Kassör:                 Anders Aronsson        
Medlemsfrågor  Johan Rickardsson  medlem@mvfk.se / 076-861 41 40

Du når oss på ovanstående mejl eller via info@mvfk.se 
eller via snigelposten på adress:
Motala Vätterfiskeklubb
Fabriksgatan 32
59137 Motala