Styrelse

Styrelsen i Motala Vätterfiskeklubb:
Ordförande:        Ola Forslund               070-589 86 55
v. ordförande      Johan Rickardsson    073-84 90 999
Hamnkapten       Micke Pettersson      076-02 69 136 
Sekreterare:        Bo Jakobsson              070-265 46 84    
Kassör:                 Anders Aronsson        
Medlemsfrågor  Johan Rickardsson

Du når oss på ovanstående telefonnummer eller via info@mvfk.se 
eller via snigelposten på adress:
Motala Vätterfiskeklubb
Fabriksgatan 32
59137 Motala