Styrelse

Styrelsen i Motala Vätterfiskeklubb:
Ordförande:        Ola Forslund               ordforande@mvfk.se      070-589 86 55
v. ordförande      vakant
Sekreterare:        Johan Rickardsson     sekreterare@mvfk.se
Kassör:                 Anders Aronsson        kassor@mvfk.se
Medlemsfrågor: Johan Rickardsson      medlem@mvfk.se          073- 8490 999
Båtplatser:          Johan Rickardsson      hamnkapten@mvfk.se  073- 8490 999

Du når oss på ovanstående e-postadresser, telefonnummer
eller via snigelposten på adress:
Motala Vätterfiskeklubb
Fabriksgatan 32
59137 Motala